סרט תדמית, בית ספר לילדים מאושפזים

סרט תדמית, בית ספר לילדים מאושפזים, עברית

סרט תדמית, בית ספר לילדים מאושפזים, עברית
Promotional Film, School for Hospitalized children, HEBREW